JASKÓŁKI
Miejsce zajęć: sala teatralna

Dni zajęć:

poniedziałki 14:45 – 15:45
wtorki 14:45 – 15:45
czwartki 14:45 – 15:45

UWAGA: do wyboru dwa dni zajęć

6 lipca
14:45

Szkoła Podstawowa nr 85