SŁONECZKA
Miejsce zajęć: sala teatralna

Dni zajęć:

poniedziałki 15:30 – 16:30
środy 15:30 – 16:30
czwartki 15:30 – 16:30

 

6 lipca
15:30

Szkoła Podstawowa nr 85