SPORTOWA A
Miejsce zajęć: sala sportowa

I część

trening 15:30 – 18:30

II część

trening 16:00 – 19:30
balet 16:15 – 17:15
6 lipca
15:30

Gimnazjum nr 2