SPORTOWA B
Miejsce zajęć: sala teatralna

Dni zajęć:

poniedziałki 17:30 – 19:00
środy 17:30 – 19:00
piątki 17:30 – 19:00

 

5 lipca
17:30

Szkoła Podstawowa nr 85