STOKROTKI
Miejsce zajęć: sala teatralna

Dni zajęć:

wtorki 18:00 – 19:00
czwartki 18:00 – 19:00
6 lipca
18:00

Szkoła Podstawowa nr 85