Składki członkowskie

NA CELE STATUTOWE

Miesięczne składki członkowskie:

Obowiązkowa składka wpisowo-ubezpieczeniowa w wysokości 20 zł

  • 1 raz w tygodniu po 1h – 140 zł/miesięcznie
  • 2 razy w tygodniu po 1h – 200 zł/miesięcznie
  • 1 raz w tygodniu po 1,5h – 180 zł/miesięcznie
  • 2 razy w tygodniu po 1,5h – 300 zł/miesięcznie
  • Składka za pojedyncze zajęcia – 50 zł/jednorazowo (dot. grup naboru na rok 2016/2017)

Termin płatności składek członkowskich do 7 każdego miesiąca z góry.

Rachunek bankowy klubu UKS Irina:

78 2490 0005 0000 4500 6011 6082

(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc)

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia od ustalonych za zajęcia składek członkowskich, ani nie wpływa na ich wysokość.
Klub nie przewiduje możliwości odbycia dodatkowych zajęć w ramach innej grupy bądź w innym terminie.

Prosimy o bieżące regulowanie składek. Dziękujemy.

Did you like this? Share it!