ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZYM CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

na podstawie par.18 pkt.4.1
Zarząd stowarzyszenia pn. Uczniowski Klub Sportowy Irina Warszawa zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 6 lutego 2020 r. (czwartek) w Warszawie przy ul. L. Narbutta 14 (budynek SP nr 85) o godzinie 18.30.
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 06.02.2020 r. GODZ. 18.30

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie godz. 18.30.
2. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia w drugim terminie w godz. 19.00.( przy braku kworum w pierwszym terminie, par 19, pkt. 2)
3. Otwarcie Zebrania przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Sprawdzenie kworum.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności przez za 2019 rok, oraz sprawozdanie finansowe.(Prezes -Sławomir Kardaszewski.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi UKS Irina. Wnioski Komisji Rewizyjnej.
11. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej UKS Irina.
12. Zgłaszanie i wybór członków Zarządu UKS Irina Warszawa.
13. Zgłaszanie i wybór członków Komisji Rewizyjnej UKS Irina Warszawa.
14. Podjęcie uchwały na temat wynajmu nowej hali sportowej.
15. Omówienie organizacji XII zawodów m/n „ Irina Cup- Warszawska Syrenka”
16. Wolne wnioski
Zarząd UKS Irina Warszawa