Klauzule informacyjne RODO

OBSERWUJ NAS

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest klub UKS Irina, z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 14
  2. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dotyczącej treningu dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO
  3. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy dotyczącej treningu dziecka oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
  4. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. mają  Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa (lub Państwa dziecka) narusza przepisy RODO,
  6. podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem koniecznym, niezbędnym dla zgodnego z prawem działania Klubu. Ich nieprzekazanie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy dotyczącej treningu dziecka.

 


Informacje oraz inne dokumenty związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dokument „Polityka ochrony danych osobowych w UKS Irina” dostępne są w siedzibie Klubu.

Logo UKS Irina

Did you like this? Share it!