O klubie

Nasz klub daje szansę utalentowanym dzieciom rozwijać swoje możliwości pod fachowym okiem szkoleniowców.
Sport jest nasza pasja, którą staramy się zaszczepić najmłodszym, sposobem na życie!

Uczniowski Klub Sportowy Irina Warszawa został założony 3 lipca 2007 roku, jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy zostaliśmy wpisani do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, natomiast Polski Związek Gimnastyczny nadał nam licencję klubową obejmującą sekcję gimnastyki artystycznej.

Podstawowym celem działalności klubu jest upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży przez rozwój i popularyzację jednej z najpiękniejszych dyscyplin sportowych jaką jest gimnastyka artystyczna. Klub zajmuje się szkoleniem zawodniczek we wszystkich kategoriach wiekowych i na każdym etapie sportowego rozwoju począwszy od grup naborowych aż po seniorki.

Szkolenie najmłodszych to nie tylko inwestycja w przyszłość ale również możliwość rozwijania przez nich pasji, dlatego przede wszystkim kieruje nami zasada zabawy poprzez sport. Na zajęciach staramy się stworzyć sprzyjające warunki i pozytywną atmosferę mające na celu stałe podnoszenie umiejętności i rozwój talentu.

Did you like this? Share it!